Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 9 december
Tijd: 17:00
Voorganger M.J. van der Veen
Liturgie:

Votum & Zegen-/Vredegroet
Lied: LB 221: 1, 2
Gebed en voorbede
Onderwijs
Lezing Dan. 7: 1-14 & Ef. 2: 1-10
Lied: GK Psalm 2: 1, 2
Preek
Amenlied: GK Psalm 2: 4
Dankzegging
Geloofsbelijdenis: GK'06 Gezang 179a
Collecte
Slotlied: LvdK gezang 125: 1, 3, 5
Zegen