Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 9 december
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

     kindermoment
toewijden aan God
     votum en vredegroet
     Psalm Project 27
schuilen bij God
     dooponderwijs / bijdrage ouders
     doop
     Opwekking 736
     uitreiken doopkaart
     voorbede
luisteren naar God
     NBV Galaten 4: 4-6
     NBV Romeinen 5: 6-8
     preek
     gebed
     HH 523
wandelen met God
     jongerenmoment
     collecten
     LB 912
     zegen

2e advent