Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 2 december
Tijd: 17:00
Voorganger J.H. Smit
Liturgie: Lofprijzing en aanbidding
     Votum: DNP psalm 62: 1
     Zegengroet
     DNP psalm 92: 1, 2
Luisteren naar God
     Gebed voor de opening van het Woord
     Lezen: 2 Kon. 6: 1-7 (tekst)
     Matteüs 6: 25-34
     DNP psalm 25: 4, 8
     Verkondiging
Leven en belijden
     Belijdenis: LB 342
     Gebed
Uitgezonden en gezegend 
     LvdK gezang 432
     Zegen