Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 2 december
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

     aansteken adventskaars en kindermoment
toewijden aan God
     gezongen votum en vredegroet
     DNP Psalm 24: 1, 3 en 5
schuilen bij God
     dooponderwijs
     doop
     DNP Psalm 105: 3
     uitreiken doopkaart
     voorbede
luisteren naar God
     NBV Genesis 12:1-3
     NBV Maleachi 1:11
     preek
     gebed
     LB 441: 1, 7 en 8
wandelen met God
     collecten
     jongerenmoment
     Opwekking 585
     zegen

1e advent