Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 18 november
Tijd: 17:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

eer geven aan God
     votum en vredegroet
     GK 218
luisteren naar God
     gebed
     NBV 1 Korintiërs 9: 19-23
     NBV 1 Korintiërs 10: 16-17
     overdenking
schuilen bij God
     gebed
     DNP Psalm 85
     voorbede
dankjewel zeggen tegen God
     collecten
     onderwijs avondmaal
     GK 185: 1 en 2
     viering
     GK 185: 3 en 4
op weg gaan met God
     HH 553
     zegen

Viering Avondmaal