Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 18 november
Tijd: 10:00
Voorganger J.B. Wilmink
Liturgie:

Votum en groet
LB 5: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
GK 86: 7
Woorden ten leven: Lukas 11: 27-30
GK 119: 15 en 16
Gebed om verlichting
Schriftlezing: Daniel 5: 17-30
HLLVO deel II Lied 5: 1, 2 en 3
Preek: Daniel 5: 27
Zingende Gezegend Lied 32
Voorbeden
Collecte
Viering
     Markus 6: 35 - 44
     LB 836 : 1a, 2m, 3a, 4v, 5a
     ’Onderwijs’ uit Formulier 1 (GK 689v)
     Uitdeling tekens van brood en wijn onder muziek en zang:
          Weerklank 330: 1a, 2v 3m, 4a
          LB 377: 1a, 2m, 3v, 4m, 5v, 6a, 7a
          Hemelhoog 516: 1a, 2v, 3m, 4a
Slotzang: LB 978: 1
Zegen uit Numeri 6
Amenlied: LB 978: 4

Avondmaal