Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 11 november
Tijd: 17:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

eer geven aan God
     votum en vredegroet
     GK 95: 1 en 2
luisteren naar God
     gebed
     NBV 1 Samuel 3: 1-10
     preek
schuilen bij God
     gebed
     GK 95: 3
     voorbede
belijden van God
     GK 185
op weg gaan met God
     collecten
     GK 132: 4, 9 en 10
     zegen