Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 11 november
Tijd: 10:00
Voorganger Z.J.C. van Harten
Liturgie:

Votum & Vredegroet
Zingen: Opwekking 715
Gebed
Schriftlezing/tekst: Openbaring 3:1-6
Zingen: GK Psalm 19:5 en 6
Verkondiging
Zingen: Opwekking 766
Wetslezing
Zingen: Opwekking 727
Collecte
Zingen: Opwekking 366
Zegen