Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 21 oktober
Tijd: 17:00
Voorganger J. de Wolf
Liturgie:

Votum en zegengroet
Aanvangslied: GK Psalm 150
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Schriftlezing: Jeremia 32: 6–15 en 42-44
Tussenzang: GK Psalm 106: 18, 19 en 21
Tekst: Jeremia 32: 42
Preek
Amenlied: GK Psalm 126: 1 en 2
Dankzegging en voorbeden
Geloofsbelijdenis: LvdK gezang 258
Collecte
Slotlied: GK'06 gezang 165
Zegen