Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 14 oktober
Tijd: 17:00
Voorganger J. van Benthem
Liturgie:

- Verwachting en groet
- NPB Psalm 65: 1, 2
- Gebed voor de opening van het Woord: LB 317: 1, 2, 3
- schriftlezing en tekst: Lucas 10: 25-37
- preek
- GK'06 gezang 92: 2 en 3
- gebed
- collecte
- geloofsbelijdenis
- LvdK gezang 481: 1, 2, 4
- zegen