Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 14 oktober
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

toewijden aan God
     votum en vredegroet
     DNP Psalm 24: 1, 2 en 4
     NBV Micha 6: 8
schuilen bij God
     ‘Ik wens jou’ (Trinity)
     doop
     ‘Dooplied’ (Sela)
     voorbede
luisteren naar God
     NBV Deuteronomium 15: 1-11
     HH 703
     Bijbelklas groep 1-4
     preek
     DNP Psalm 49: 1, 4 en 5
wandelen met God
     collecten
     BGT 1 Timoteüs 6: 6-10
     LB 1005
     zegen