Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 23 september
Tijd: 10:00
Voorganger J. Wesseling
Liturgie:

Naderen tot God
     Stilte
     Votum & Groet
     Zingen: GK'06 gezang 144: 1a, 2a, 3v, 4m, 5v, 6m, 7a
Klein worden voor God
     Gods goede wil
     Zingen: DNP Psalm 85: 1
     Genadeverkondiging
     Zingen: GK '06 gezang 171: 1, 3
     Gebed om de Geest in ons midden
Luisteren naar God
     Lezen:
     - Gen. 34: 24-29
     - Gen. 49: 5-7
     - Ex. 1: 8-17, 22–2:2
     - Hbr. 11: 23-26
     Zingen: LB 97: 5.6
     Tekst: Ex. 2: 1-2a
     Zingen: 'Priesters in de wereld
Dank aan God
     Gebed
     Inzameling gaven
Gaan met God
     Zingen: LB 413: 1, 3
     Zegen
     Zingen: LB 413: 2