Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 19 augustus
Tijd: 17:00
Voorganger R. ter Beek
Liturgie:

votum & zegengroet
zingen GK 8a
gebed
lezen Leviticus 12 en Lucas 2: 22-24
zingen DNP Psalm 40: 3, 4
verkondiging over Leviticus 12
zingen GK 86: 5
geloofsbelijdenis met Nicea en zingen LB 653: 1, 5, 7
dankgebed en voorbeden
inzameling gaven
zingen GK 205
zegen

Kerkdienst samen met de gemeente van Amersfoort-Zuid en Amersfoort Oost.