Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 12 augustus
Tijd: 17:00
Voorganger J. Janssen
Liturgie:

Votum & Groet
Zingen: GK 147: 1, 4, 7
Gebed
Zingen: LB 713:1a, 2v, 3a, 4m, 5a
Schriftlezing: Jeremia 29: 1-7 en 1 Petrus 1: 1-9
Preek over 1 Petrus 1: 1-2
Zingen: E&R 420
Gebed
Geloofsbelijdenis
     Zingen: GK'06 Gezang 106: 1
     Lezen: artikel 1
     Zingen: GK'06 Gezang 106: 2
     Lezen: artikel 2-7
     Zingen: GK'06 Gezang 106: 3
     Lezen: artikel 8-12
     Zingen: GK'06 Gezang 106: 4
Collecte
Zingen: GK'06 Gezang 118
Zegen

Kerkdienst samen met de gemeente van Amersfoort-Zuid en Amersfoort Oost.