Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 12 augustus
Tijd: 10:00
Voorganger S.M. Alserda
Liturgie:

Votum en Zegengroet
Zingen: GK 18: 1, 9
Gebed
Wet
Zingen: GK’06 Gezang 170: 1, 2
Schriftlezing: Mt 16: 13-24
Zingen: GK 118: 8,10
Tekst: Mt 16:15-18
Preek
Zingen: GK 177: 1, 3
Gebed
Zingen: GK 177: 4
Voorbedegebed
Collecte
Zingen: Opwekking 354
Zegen