Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 25 maart
Tijd: 17:00
Voorganger J. de Wolf
Liturgie:

Votum en zegengroet
Aanvangslied: GK Psalm 2: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing:
Johannes 7: 30-32 en 45-49
Johannes 18: 1-11
Tussenzang:
LvdK Gezang 180: 1a, 4v, 6m
LvdK Gezang 181: 1v, 4m, 5a
Tekst: Johannes 18: 6
Preek
Amenlied: GK'06 gezang 143: 2 en 3
Geloofsbelijdenis: HH lied 523
Dankzegging en dankgebed
Collecte
Slotzang: GK'06 gezang 165
Zegen