Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 18 maart
Tijd: 17:00
Voorganger J.B. Wilmink
Liturgie:

Votum en zegengroet
GK 138: 1 en 3
Gebed om verlichting
Lezing: Lukas 22: 14-38
DNP Psalm 36: 2
Preek
LB 654: 1, 2, 4 en 6
Onderwijs over het Heilig Avondmaal
Voorbeden
LB 400
Tafel: GK 204
Dankgebed
Collecte
LvdK Gezang 449: 1, 2 en 3
Zegen
LvdK Gezang 449: 4

Viering Heilig Avondmaal