Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 18 maart
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

toewijden aan God
     votum en vredegroet
     GK 191: 1a, 2v, 3m, 5a
luisteren naar God
     gebed
     NBV Genesis 14:17-20
     NBV Hebreeën 7
     GK 110: 1l, 2m, 3r, 4a
     kindermoment
     overdenking
schuilen bij God
     gebed
     Opwekking 546
     voorbede
dankjewel zeggen tegen God
     collecte
     onderwijs avondmaal
     GK 185: 1 en 2
     GK 180b
     tafel 1: GK 185: 3 en 4
     tafel 2: HH 516: 1 en 2
     tafel 3: HH 516: 3 en 4
     gebed
wandelen met God
     GK 218

Avondmaal, 5e lijden